Padmasambhava. PL

Oby przyniosło to pożytek wszystkim

Feature Image 1

10 podstaw

Ukryte skarby

Nauki Padmasambhawy

Feature Image 1

Aktualności

Eventy

Kalendarium wydarzeń

Feature Image 3

Wyrocznia MO

OM AH RA PA TSA NA DHI

System przepowiadania przyszłości

Promienie Obfitości

Buddyjskie gompy w Polsce

Zapukaj tu jeśli szukasz Oświecenia...

Bencien

Centrum Buddyjskie w Grabniku

Khordong

Drophan Ling w Darnkowie

Wspólnota Dzogczen

Paldenling – Łysa Góra

Pozostawaj w stanie niewyrażalnej obecności...

Bez względu na to, jakie zjawiska się pojawiają, nie twórz na ich temat żadnych pojęć...nie czyń wysiłków akceptowania i odrzucania, negowania i bronienia czegoś, nie miej nadziei i obaw, oczekiwań i wątpliwości.

Zapiski różne

...czyli o tym, co w moim umyśle się przejawia...

Prosto z Moskwy

...jak ktoś zna język rosyjski lub tybetański...polecam...podstawy buddyjskiej Dharmy...

Oby wszystko było pomyślne

Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczynę szczęścia.Oby były wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.Oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia – wolności od cierpienia.Oby spoczywały w wielkiej równości, wolnej od przywiązania i niechęci.