Pustka i forma

Pozostawaj w stanie niewyrażalnej obecności…