Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście

Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście

Głębokie życzenia bodhisattwy

Pozdro z KRLD…czyli Polak w Korei Północnej: Przejażdżka metrem; Na prowincji; Pizza; Pijemy w parku.

.