Są wciąż takie miejsca na Ziemi, bramy otwarte, portale do Nieba

Są wciąż takie miejsca na Ziemi, bramy otwarte, portale do Nieba

Wznieś się…

.