Pustka i forma

„Pozostawaj w stanie niewyrażalnej obecności…”